Patenter

Header bilde: Pixabay.com

Med patenter kan dere beskytte deres oppfinnelser, nyutviklinger og ideer, tiltrekke sterke investorer, og unngå å kaste bort utallige timer på forskning og utvikling av et produkt eller en teknologi som andre allerede har fått patent på.

Vi gir råd til alt fra store multinasjonale virksomheter til innovative gründere og oppstartsselskaper om patenter og patentrettigheter.

Våre eksperter hjelper deg trygt gjennom både forundersøkelse og hele patenteringsprosessen.

Spesialisert rådgivning om patenter

Vi arbeider i industrispesifikke team. Det betyr at våre erfarne rådgivere er spesialister innen hvert sitt tekniske område, slik at vi raskt kan sette oss inn i deres unike produkt og den teknologi som ligger bak deres oppfinnelse.

Har du allerede erfaring med patenter, kan du lese mer om våre tjenester under patentrådgivning.

Har dere kontrol over deres patenter og IP-rettigheder?

Alt for mange selskaper – både nyetablerte gründere så vel som større virksomheter – overser viktigheten av å ha kontroll over rettighetene til sine produkter og teknologier.

De fleste selskaper er helt klar over viktigheten av å ha en gjennomtenkt salgs- og markedsføringsstrategi, en veloverveid plan for distribusjon osv. Hovedfokuset blir vanligvis å få produktet eller oppfinnelsen ut på markedet, og derfor overser man viktigheten av å få patentert sin nyutvikling.

Dessverre betyr dette at det å beskytte sine immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og design (IPR) ofte kommer sent inn i prosessen, eller i verste fall etter at oppfinnelsen har blitt kopier. Det kan fort bli ekstremt dyrt.

Unngå å kaste bort dyrebar tid

Har man ikke orden på sine rettigheter, kan alle de timene man har brukt på forskning og utvikling være helt bortkastet. Andre kan allerede ha oppnådd patent på det produktet eller den teknologien man har investert tid og penger i å utvikle, og det kan få katastrofale følger for din virksomhet.

Les mer om vår kompetanse på patenter og patentrådgivning.

Du er også velkommen til å ta kontakt med en av våre kvalifiserte patenteksperter for mer informasjon om våre tjenester innen patentrådgivning.

Tilbake til Tjenester

Del