Beskytt varemerket ditt – også etter registrering!

Varemerkeregistreringen er i boks – hva nå?

Ja, da begynner den virkelige jobben.

Etter en kort – eller kanskje lengre prosess, er registreringen av varemerket endelig på plass. Registreringsbeviset, utstedt av myndighetene som bevis på eneretten, skinner i all sin glans med offisielle stempler og fin layout.

Men hva kan man egentlig bruke en varemerkeregistrering til?

Med en varemerkeregistrering kan du hindre andre i å bruke et identisk eller lignende varemerke i din bransje. På denne måten skaffer du deg et spillerom i markedet som du kan bruke til å bygge ditt image og goodwill og skape bevissthet rundt dine produkter og tjenester.

Men er det nok å registrere merket og så være fornøyd med det? Nei – selvfølgelig ikke.

Reager med en gang dersom ditt varemerke blir krenket

Et beskyttet varemerke er et godt våpen å ha for hånden hvis man vil lykkes med sin forretning, men det må gjøres en del ting før våpenet er effektivt.

Et varemerke må beskyttes kontinuerlig, også etter registrering. Det er derfor veldig viktig at du er oppmerksom på om konkurrentene krenker ditt varemerke og reagerer på det så raskt som mulig.

Hvis du passivt tillater at andre selger varer med samme eller tilsvarende kjennetegn som dine varer og tjenester, kan den goodwillen du har arbeidet så hardt for å oppnå, eller er i ferd med å bygge opp, gå tapt. I vår bransje kaller vi det at et produkt snylter på et annet produkt  for «en lekkasje i eget marked». Og det skader logisk nok produktomdømmet ditt. På samme måte er det farlig hvis forbrukerne kjøper et dedikert «kopiprodukt» som til forveksling ligner ditt produkt, men som ikke har samme standarder og derfor ikke lever opp til forbrukerens forventninger.

Du er ikke sikret – selv med en varemerkeregistrering

Hvordan får du oversikt over potensielle krenkelser av ditt varemerke?

Jo, du følger med og overvåker varemerket ditt og utviklingen i ditt marked.

Mange tror feilaktig at myndighetene passer på varemerket når det er registrert. Dessverre er ikke det realiteten, i hvert fall ikke i Norge eller i EU. Du har med andre ord selv ansvaret for å beskytte og overvåke varemerket ditt.

Men fortvil ikke. Det er flere måter å passe på og sikre et varemerke:

  • Overvåkning: Start overvåking av varemerkeregistreringer i de land du mener er relevante for din virksomhet.
  • Du kan selv søke på ditt merke på f.eks.  https://www.tmdn.org/tmview/welcome  eller (sikrere), du kan få en profesjonell rådgiver til å utføre en målrettet overvåkning og vurdere om det er varemerkeregistreringer du bør være på vakt overfor.
  • Overvåking på internett: Det er smart å sette i gang overvåking på nettet, f.eks. gjennom Google® alerts. På den måten får du automatisk beskjed når ditt produkt, navn eller tjenester omtales på nettet – helt gratis.
  • Tollovervåking: Du kan bestille tollovervåking, hvor tollerne i f.eks. Norge eller EU holder øye med og gir deg beskjed hvis dine varer og merker blir piratkopiert og forsøkt importert i Norge eller EU:
  • Årvåkenhet: Det er viktig at du følger med på hva som skjer i ditt eget marked via bransjenyheter, avisnyheter, fagblader og via enge forhandlere/selgere ute i markedet.

Hva gjør du hvis du oppdager en krenkelse av ditt varemerke?

Svaret på dette spørsmålet avhenger både av det geografiske stedet og hvem som krenker ditt varemerke, fordi man i noen land, som f.eks England og USA, skal være veldig oppmerksomme på hvordan man skriver til potensielle krenkere for ikke å pådra seg erstatningsansvar.

Men vi råder deg til først å forsøke å ta uformell kontakt med krenkeren og gjøre oppmerksom på at du har registrert ditt varemerke og derfor har enerett til å bruke dette for de aktuelle varer og tjenester. Du kan deretter med denne begrunnelse, høflig be om at den uautoriserte bruken stoppes med umiddelbar virkning.

Har du et registreringsbevis står du enda bedre rustet i en slik situasjon, fordi du da kan bevise at myndighetene i landet det gjelder har gitt deg enerett til ditt varemerke.

Innimellom er en slik henvendelse – fra bedrift til bedrift, nok til at krenkeren stopper bruken, men av og til må man gå hardere til verks. Og det er der vi kommer inn i bildet.

Har du spørsmål om varemerkeregistrering, om hvordan du overvåker ditt varemerke eller er du i en situasjon der ditt varemerke er krenket, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Bloginnlegget er skrevet av våre European Trademark and Design Attorney, Morten Solum Karlstrøm.
Klikk på bildet for å se profilen til Morten.

Morten-Solum-Karlstroem

LES OGSÅ: Er ditt varemerke klar til å erobre verden?