Det koster ikke mer enn én kaffe latte i måneden!

”Hvorfor skal jeg gidde å investere i en varemerkeregistrering? Det koster skjorta, og jeg er jo bare i gang med å utvikle produktet!»

I min hverdag møter jeg mange gründere. Felles for dem alle er at de har en drøm, en nesten ukuelig lidenskap og pågangsmot. Det er inspirerende og smittsomt, og jeg har stor respekt for gründere som tar skrittet fullt ut – bare så det er sagt. Men jeg opplever igjen og igjen, når jeg snakker med gründere, at de ikke har noen intensjon om å lage et varemerke av virksomheten sin, brandet eller produktet. Alarmklokkene ringer hver eneste gang, fordi jeg vet hvor viktig det er å ha en varemerkeregistrering, særlig hvis ambisjonene strekker seg ut over Norges grenser.

Fordommene rundt varemerkeregistrering florerer vidt omkring, og den mest utbredte er nok den at den sluker hele budsjettet. Men regner man litt på det, så koster en varemerkeregistrering sannsynligvis ikke mer enn én kaffe latte i måneden i ti år. For en norsk varemerkeregistrering vel og merke, la meg forklare…

Når man velger å få en varemerkeregistrering, har man truffet et viktig valg om å ta sitt brand og/eller produkt seriøst. En norsk varemerkeregistrering er gyldig i ti år, etter det må den fornyes. Derfor skal man se på en varemerkeregistrering som en langsiktig investering på linje med andre investeringer som er med på å gi selskapet fart på hoppkanten. Og gjør man det, vil man erfare at det sannsynligvis ikke koster mer enn én kaffe latte i måneden å beskytte sitt varemerke i de neste ti årene. Og det er vel ikke en veldig dyr investering?

Derfor råder jeg alle dere gründere til å hoppe over morgenlatten (bare én gang i måneden) og i stedet bruke pengene på å sikre din drøm og virksomhet med en varemerkeregistrering. Hvis prisen ikke er grunn god nok, skal du få ytterligere seks gode grunner her:

Seks gode grunner til å registrere varemerket ditt:

  1. En varemerkeregistrering er en «forsikring» av din virksomhet, brand eller produkt, og når du har kjempet så hardt for noe, bør du ikke risikere å miste alt sammen på grunn av manglende varemerkebeskyttelse.
  2. Det er ikke DITT kjennetegn, brand eller logo, før det er varemerkebeskyttet. Dersom ditt varemerke ikke er registrert, og blir krenket, er det ditt ansvar å kunne fremlegge bevis på at du overhodet har en gyldig rettighet til ditt varemerke, brand eller logo. Det kan være en ressurskrevende prosess, og kan i verste fall koste deg hele forretningsgrunnlaget ditt.
  3. Virksomheter med varemerkeregistreringer har generelt 29 % høyere inntjening pr. medarbeider enn virksomheter som ikke har varemerkeregistrering, jf. ny rapport fra The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
  4. Virksomheter som har sine immaterielle rettigheter (patenter, design og varemerker) på plass, har generelt opp til 20 % høyere lønninger, jf. ny rapport fra The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
  5. Hvis du på et tidspunkt har et ønske om å involvere investorer i din virksomhet, vil det være av stor betydning at du har varemerkebeskyttet din virksomhet.
  6. Hvis du skal selge virksomheten din, vil du i en forhandlingsposisjon stå langt bedre fordi ditt varemerke gjennom en registrering har en reell kommersiell verdi.

HAR DU SPØRSMÅL TIL HVORDAN DU REGISTRERER DITT VAREMERKE? Ring oss på: 22 00 74 30 eller les mer om varemerker her.