Kan du bruke andres INSTAGRAM® bilder?

Det er mer populært enn noensinne å dele våre kulturelle opplevelser, matopplevelser, sosiale events, familie og venner, reiseopplevelser og så videre, og så videre. Kort sagt er vi i gang med å kartlegge hele vårt liv i bilder på INSTAGRAM®.

Har man først blitt virvlet inn i bildeuniverset er det vanskelig å slippe ut igjen, på tross av at det er en stor tidstyv. Et viktig trekk ved INSTAGRAM® er at det er mulig å ha en åpen profil, slik at den åpne profilen blir en slags «open source» for alle.

Langt på vei er det store fordeler ved open source, og vi ser det i stigende grad. Men, betyr denne open source-tilgangen på INSTAGRAM® at bilder, som frivillig er lastet opp på den personlige kontoen, fritt kan benyttes av alle og enhver, private som kommersielle?

Svaret er et rungende NEI! Men hvorfor er det sånn, når bildene er lastet inn frivillig på en åpen konto?

Mange bilder fra INSTAGRAM® har blitt benyttet i kommersielle sammenhenger, f.eks. som illustrasjoner i artikler eller i markedsføringsmateriale, men det er ikke lovlig bruk.

Alle opplastede bilder på INSTAGRAM®, uansett om profilen er åpen eller lukket, er beskyttet av lov om opphavsrett som krever at fotografen skal gi samtykke til annen bruk av bildet.

Hvis du nå sitter og tenker at profilinnehaveren har jo frivillig lastet opp bildet, og dermed gitt samtykke til bruken av bildet, har du delvis rett. Det er riktig at brukeren på INSTAGRAM® har gitt et samtykke, men dette er bare til at INSTAGRAM® kan vise bildene og at de andre brukerne kan kommentere eller «like». Samtykker gir således ikke andre rett til å kopiere bildet og bruke det på andre medier, på egen profil eller i andre ervervsmessige sammenhenger.

Må du alltid spørre om lov før du bruker et bilde fra INSTAGRAM®?

Her er svaret JA! Samtykke til bruk av et bilde fra INSTAGRAM® forutsetter alltid tillatelse eller samtykke fra fotografen, uansett om det brukes i en kommersiell eller ikke-kommersiell sammenheng. Om fotografen vil tillate bruken og om det skal vare betinget av betaling, er helt opp til fotografen.

Hva er konsekvensene ved å bruke andres bilder?

Hvis du har brukt et bilde risikerer du at bildet omgående må fjernes og at din bruk av bildet må opphøre. Hvis du har benyttet deg av bilder i markedsføringsmateriale eller i en kampanje, risikerer du at alt materialet må destrueres. I tillegg kan du risikere å måtte betale et vederlag og erstatning, hvis fotografen kan bevise å ha lidt et økonomisk tap.

Men hva kan du gjøre?

Det er lovlig å oppfordre brukere til frivillig å dele et bilde under en bestemt #hashtag på INSTAGRAM®, og så vise bildet på din nettside i en plug-in eller en INSTAGRAM®-feed. Denne bruken er imidlertid kun lovlig under forutsetning av at du opplyser om at visningen, f.eks. i din Social Media Policy, slik at du unngår enhver form for misforståelser og villedning.

Oppsummering av reglene for bruk av andres bilder fra INSTAGRAM®:

  • Alle bilder på INSTAGRAM® er beskyttet av lov om opphavsrett
  • Det skilles ikke mellom privat bruk og kommersiell bruk i Norge, derfor skal det i alle brukssammenhenger innhentes samtykke.
  • Samtykket skal gis av fotografen, og ofte er innehaveren av INSTAGRAM® kontoen ikke fotografen. I disse tilfellene må selve fotografen kontaktes.
  • Er det andre mennesker på bildet, skal disse menneskene gi samtykke til bruken.Er det produkter på bildet skal man være oppmerksom iom at den kommersielle bruken kan krenke design og varemerkerettigheter, samt være en overtredelse av markedsføringsloven.
  • De nevnte reglene gjelder også for FACEBOOK® og andre sosiale medier.

Dersom du er i tvil om hvorvidt din bruk av INSTAGRAM® bilder er lovlig, eller om du er interessert i å høre mer om Social Media Policy, så er du velkommen til å kontakte en av våre eksperter. Du kan også få tak i oss via dette kontaktformularet.