Robotene kommer – men ikke som du tror

Tenker du på HBO-serien Westworld eller filmene Blade Runner og Terminator når du hører om roboter? Eller kanskje på store robotarmer som  utfører ensidig arbeid i industrien uten å få tennisalbue?

Androideroboter er ikke lenger noe som bare hører hjemme i sci-fi universer, men fremtidens robotteknologi er mye mer – og mye mer abstrakt enn det vi tradisjonelt forstår ved roboter.

Big Data, Internet of Things og Industri 4.0 er bare noen av de buzzwords som flyr rundt når praten går om roboter. Sikkerhet og etiske retningslinjer for roboter og data blir også lystig debattert.

Hvor går grensene for den kunstige intelligensen – ender det med at mennesket bare kan lene seg tilbake og la robotene klare jobben, eller er vi på vei mot et Matrix-lignende samfunn styrt av roboter? Eller er det en tredje gyllen middelvei, hvor mennesker og selvlærende roboter komplementerer hverandre.

Uansett om man er begeistret eller skeptisk til roboter, er det et faktum at robotene har kommet for å bli, og Danmark er helt i front. Vi ligger på en 6. plass på listen over land med flest roboter per ansatt i industrien. Det skyldes ikke minst den såkalte «robotklyngen» i Odense.

Roboteventyret i Odense

I Odense utvikler over 100 virksomheter avansert teknologi til roboter, godt hjulpet på vei av doktorgradsstudenter fra Syddansk Universitet. Samarbeidet mellom universitetet og bedriftene gir bedriftene adgang til den nyeste kunnskapen på området, og forskerne får mulighet til å prøve ut sine teorier i praksis.

Plougmann Vingtofts eksperter, de to patentrådgiverne, Brian Andersen og Michael Friis Sørensen, har gjennom flere år hjulpet både virksomheter og doktorgradsstudenter som er tilknyttet robotklyngen, med å patentere oppfinnelsene deres.

Våre to rågivere, Michael Friis Sørensen og Brian Andersen får tatt en selfe med roboten Norma, som er ”ansatt” på Dokk1 i Århus, der ”hun” hjelper  med å formidle om bilbliotekets materiale og bøker til innbyggerne Foto: Bo Fristed.

I tillegg til å være garvede patentrådgivere har både Brian og Michael teknisk bakgrunn, noe de drar nytte av i arbeidet med å patentere robotteknologi. De er begge sivilingeniører fra Aalborg Universitet – Brian med spesialisering og doktorgrad i optikk og piezo-teknikk, og Michael med spesialisering i elektronikk, software og lyd. Begge brenner for arbeidet med de idérike oppfinnerne innen robotteknologi.

Brian: ”Det er et nytt område under utvikling som vi synes er utfordrene, både teknisk og patentmessig”

Michael: ”Noe av det som gjør det spennende, er at det her er Industri 4.0, hvor roboter forstås i en mer abstrakt forstand. Det er ikke en arm, som arbeider monotont, men vi ser en kombinasjon av flere forskjellige teknologier”.

Fremtidens robotteknologi – et nettverk av autonome roboter

Uttrykket Industri 4.0 brukes om den tendensen hvor produksjonen automatiseres, og maskiner og roboter forbindes i digitale nettverk, hvor selv de koordinerer sine arbeidsprosesser.

Forestill deg f.eks. et landbruk der traktoren og treskeren kan kommunisere med hverandre og tilrettelegge arbeidet på jordet uten innblanding fra bonden. De kan igjen være koblet opp til et stort datasystem, som samler data fra mange bønder og beregner når det er gunstigst høsteforhold.

Fremtidens robotteknologi skal med andre ord forstås bredt, dels som fysiske roboter, som har bestemte oppgaver i industrien eller i hjemmet, og som er mobile og selvlærende og kan ferdes blant mennesker, og dels som mer abstrakte nettverk, der maskiner kan kommunisere og samarbeide med hverandre.

Michael: ”Hvis man skal ha roboter til å være autonome, må de kunne eksistere med mennesker og utføre oppgaver, f.eks. vaske gulv mens det er kunder i en butikk. De skal kunne se og høre hvor folk er, og kunne forutse hvor folk beveger seg.

Robotteknologi er derfor en komplisert disiplin, som består av en rekke teknologier som arbeider sammen på kryss og tvers.

Patenter på robotteknologi krever oversikt

Det krever oversikt og en solid teknisk forståelse hos patentrådgiveren for å holde styr på de mange teknologiene. Brian Andersen og Michael Friis Sørensen har gitt råd til virksomheter og forskere i og omkring robotklyngen i mange år, og det har gitt dem en solid innsikt i et bredt spekter av fagområder.

Michael: ”Etterhvert får vi en dypere innsikt i de forskjellige områdene vi arbeider med. Hvis du kjenner til løsningene innen et lignende område, kan du på et tidlig tidspunkt fortelle kunden at det der – det er det ingen fremtid i. Det finnes allerede innenfor et annet fagområde”.

Brian: ”Du vil også se at det hos Plougmann Vingtoft kan være folk som Michael og meg, som har ansvaret, og noen ganger er det en med mer mekanisk erfaring som blir satt på oppgaven. Det kommer an på hva det er bruk for”.

Michael og Brian har sammen med Syddansk Universitet kartlagt patenteringen på forskjellige områder av robotteknologien. Hvor skjer det mest? Er et område interessant å gå inn i, eller er det overpatentert?

På den måten kan forskerne se hvilke områder som arbeider innenfor deres område, og eventuelt gå inn i et samarbeid med dem, og hvilke oppfinnelser det ikke vil lønne seg å arbeide videre med. Allikevel går det av og til galt for både virksomheter og forskere som rådfører seg med patentrådgiverne for sent.

Michael: ”Folk har offentliggjort ideen før de kommer til oss, og da er det for sent å patentere. Eller de har satt i gang med utviklingen, og så oppdager de at andre har patent på noe lignende, og så bliver de stopper”.

Lettere å få patentrådgivning i Odense

Fra 1. februar har det blitt lettere for både forskere og bedrifter i Odense å få rådgivning om hvordan de skal patentere sin robotteknologi. Plougmann Vingtoft har nemlig etablert en kontorplass i Odense, og Plougmann Vingtofts robot- og droneeksperter gleder seg til å kunne gi tettere sparring til de mange driftige menneskene i og omkring robotklyngen.

Les også: Plougmann Vingtoft rykker tættere på de syddanske kunder

Les også: Robotteknologi