ECOBOTIX: Fynsk droneprosjekt bekjemper insekter med insekter

Dansk økologi har stor suksess, men også sine utfordringer. Et av de største problemene ved å dyrke økologisk er blant annet at man ikke har mulighet til å bekjempe skadeorganismer med kjemiske midler. Det gjør økobøndenes avling veldig sårbare, særlig overfor insektangrep, noe som kan forårsake store verditap.

Det problemet ser nå ut til å være nær ved en løsning, etter at den fynske teknologivirksomheten Ecobotix har utviklet en ny økodrone, som kan transportere og spre biologiske bekjempelsesmidler og på den måten hindre skadedyrene fra å spise av avlingen.

Anders Petersen fra virksomheden Ecobotix og Senior Patent Attorney Brian Andersen i snakk om X8+ oktokopter-dronen foran Cortex Park. Foto: Søren Skarby

Droneprosjektet vil således kunne sikre en mer effektiv produksjon og redusere bøndendes verditap på avlingene. Det vil igjen kunne bidra til at prisene på økologiske varer kan senkes, og på den måten gi flere forbrukere adgang til økologiske matvarer.

Avanserte oppfinnelser skal beskyttes med et patent

Ecobotix’ nye oppfinnelse er bare en av en rekke innovative prosjekter som har plassert Danmark på sjetteplass på den globale listen over land som har flest roboter per medarbeider i industrien.

Plougmann Vingtofts rådgivere med spesialkunnskap om droner og roboter har hjulpet den fynske startup-virksomheten med å patentere den nye, spennende teknologien.

Har du behov for rådgivning og sparring som gir din virksomhets neste oppfinnelse luft under vingene, så ring oss på 3363 9300, eller send oss en mail på roboticsdrones@pv.eu

Les mer om hvordan vi skaper ny kunnskap og verdi for gründere