WINCOVER: Fra god idé til ferdig IPR løsning

Midlertidig stengning av vindus- og døråpninger i hus og bygninger har alltid vært en av byggebransjens store utfordringer. De vanligst brukte løsningene, som tildekking med plast, er langt fra optimale, og fører ofte til store ekstraregninger, som byggets aktører som regel er uenige om. Dette problemet ble grunnsteinen til den jyske gründervirksomheten WINCOVER, som produserer solide moduler som beskytter vinduer og dører under oppføring av bygg.

WINCOVER gikk aktivt ut i markedet i 2016, og vi har snakket med Claus Vilsen fra WINCOVER, om veien fra god idé til ferdig patentløsning.

2-min
Claus Vilsen fra WINCOVER. Foto: WINCOVER

Nytenkning i byggebransjen

Søren Kristensen og Claus Vilsen jobbet for over ti år siden sammen i vindusbransjen, og de var her idéen til produktet oppstod. Hver da så de eksempler fra byggeplasser hvor vinduer ble ødelagt av bl.a. knuste termoruter, glasspest, mørtelsøl og fastbrent folie, fordi de ikke var tilstrekkelig beskyttet. Det inspirerte dem til å tenke nytt og annerledes i en ellers konservativ byggebransje.

Når man får en god idé er det viktig å få den beskyttet, slik at man har tid til å videreutvikle den og ikke trenger å være redd for å snakke med andre om den.

Markedets daværende løsningsmuligheter var, sagt med Claus Vilsens eget nordjyske uttrykk, et ”pullerværk” (masse plunder og heft på godt norsk). Målet ble derfor å få løst utfordringen med ødelagte og skitne vinduer på en mer holdbar, smart og effektiv måte.

5_min
Eksempler på nye vinduer som er utsatt for mørtelsøl. Foto: WINCOVER

En innovativ løsning på et gammelt problem

For å hindre varmetapet og hjelpe tørkeprosessen på byggeplassen, er det en fordel om vinduene kan settes inn i bygningen så tidlig som mulig. Imidlertid blir det også fort en dyr affære hvis det neste håndverkerlaget som arbeider på bygget, ødelegger vinduene og gjør det nødvendig å skifte dem ut.

Det har derfor lenge vært etterspørsel etter en holdbar løsning på problemet, men først nå har det lykkes å finne et godt alternativ til de tradisjonelle plasttildekninger.

Fordelene med WINCOVERs nye oppfinnelse er mange, modulet, som monteres på vinduet, beskytter ramme, karm og glass under hele byggeprosessen. Materialet har en bedre U-verdi enn selve vinduet og reduserer således energiforbruket. Dessuten skaper WINCOVER bedre arbeidsforhold for håndverkerne, da de transparente modulene tillater normalt dagslys å trenge gjennom.

Byggeplassen får WINCOVER-systemet levert i ferdige, tilpassede og gjenbrukbare moduler med tilhørende strips og plugger. Alle deler av løsningen er patentert, og Claus Vilsen behøver derfor ikke å bekymre seg over om andre kopierer produktet når han er ute for å demonstrere systemet for sine potensielle kunder.

Viktig å tenke inn patenter fra begynnelsen

”Dette er jo ikke raketteknologi” sier Claus Vilsen, mens han forklarer at de fleste på byggeplassen kjenner til problematikken og forstår vitsen med å beskytte de nyinnsatte vinduene bedre.

Teknologien er ganske enkel, men ikke desto mindre helt unik og verdifull. WINCOVER startet arbeidet frem mot et patent i 2008, og i 2011 søkte de patent på henholdsvis produkt og konsept. Det gjorde de både for å være foran potensielle konkurrenter og for å få ro til å arbeide videre med alle detaljene.

En rettighetsbeskyttelse i flere deler

IPR er en forkortelse av det engelske uttrykket, Intellectual Property Rights, som på norsk kalles immaterielle rettigheter. Begrepet er en felles betegnelse for patenter, varemerker og designbeskyttelse, og det er nødvendig å ta stilling til hvilke deler som skal tenkes inn i virksomhetens unike IPR-strategi.

Plougmann Vingtofts rådgivere, Michael Friis Sørensen og Ellen Breddam, har hjulpet WINCOVER med å utvikle en såkalt IRP-strategi. Michael forklarer at WINCOVER er et godt eksempel på hvorfor det lønner seg å alliere seg med en profesjonell rådgiver, som kjenner detaljene i IPR-lovgivningen, og som kan sikre optimal beskyttelse av et produkt. «I WINCOVERs tilfelle er det en god løsning å utnytte synergien mellom varemerke, design og patent. Virksomhetens løsning er veldig enkel – rent teknisk – og derfor var det vanskelig å få beskyttet selve produktet alene med en bred patentbeskyttelse. I stedet lykkes vi med å oppnå et såkalt metode-patent, der den grunnleggende metoden, altså fremgangsmåten med å montere et vindu med slagfast beskyttelse allerede når bakveggen er oppført, for deretter å bygge forveggen, er patentert. I tillegg til metode-patentet har vi fått design- og varemerkebeskyttet den konkrete utførelsen av tildekkingen.

4_min
Foto: WINCOVER

Claus Vilsen forteller at IPR-beskyttelsen har vært en viktig del av markedsføringen. «Når du kommer ut til en større aktør, forstår de raskt plattformen med patent, designbeskyttelse og registrering av navn. De ser at det er et gjennomtenkt produkt, og det blir godt mottatt. Det er et godt signal å sende ut – at man har beskyttet ideen sin».

WINCOVER har gjort hjemmeleksene sine og forsetter med å utvikle nye ideer. Sist har de i samarbeid med Teknologisk Institut utviklet WINCOVER CALC, et program som muliggjør beregning av energiforbruket til oppvarming av vinduets U-verdi, geografisk plassering samt skyggepåvirkning. WINCOWER CALC kan brukes til å understreke energimessige og økonomsiek besparelser.

Det er vanskelig å få øye på annet enn gode salgsargumenter, og WINCOVER har – tross sin korte tid på markedet – allerede blitt en anerkjent aktør. Det kan du lese mer om på deres hjemmeside: www.wincover.dk.