LATTEC: Patentering av den intelligente melkemaskin

Header bilde: Pixabay.com

Lattec, et joint venture firma etablert av det svenske firmaet DeLaval og det danske firmaet FOSS, har utviklet Herd Navigator, et melke-system som kan diagnostisere helsen til hver enkelt ku i bølingen på daglig basis. Plougmann Vingtoft har bistått i patenteringen av den avanserte kombinasjonen av metode og analyser.

Den intelligente melkemaskinen overvåker hver enkelt ku.

Siden 1997 har roboter i stigende grad overtatt melking av kyr, men melkerobotens effektivitet betyr også at bonden har mindre kontakt med sine dyr og dermed mister oversikten over helsen til den enkelte ku.

Herd Navigator er et avansert analyseredskap som benyttes sammen med DeLavals melkerobot. Systemet overvåker helsen til hver eneste ku som blir melket.

”Når melkeroboten melker kua sender den en liten prøve av melken gjennom flere rør som ender i et minilaboratorium. Her blir prøven analysert ved bruk av opptil fire parametere som hver dag diagnostiserer helsen til hver individuelle ku”, sier Lars Bergmann, administrerende direktør i Lattec.

Lattec_1600x1000
Header bilde: Pixabay.com

Systemet leverer et klart bilde av tilstanden til hver enkelt ku i bølingen i forhold til drektighet, jurbetennelse og ernæringsmessig tilstand. Dette endrer bondens perspektiv fra en reaktiv tilnærming til en proaktiv, hvilket blant annet resulterer i redusert bruk av antibiotika og hindrer kyrne i å bli syke.

En suksessfull oppfinnelse, beskyttet av patent

Lattec har pr. dags dato kontrakter for ca. 16.000 kyr som benytter systemet, som er beskyttet av en lang rekke patenter. Plougmann & Vingtoft har samarbeidet med Lattec fra begynnelsen av utviklingen av Herd Navigator og stakk ut en retning for å sikre full beskyttelse av rettighetene til systemet.

Hvis du er interessert i å vite mer om Lattec, melkeroboter eller har et generelt spørsmål er du velkommen til å kontakte vår ekspert Per J. Nygreen.