OBI MEDICAL: Patenter og varemerker sikrer en gunstig markedsposisjon og økonomiske fordeler

Når sykehuspasienter verden over skal ha beregnet innholdet av f.eks. syre-base, oksygen og Co2 i blodet, skjer det i dag gjennom en komplisert og smertefull pulsåreblodprøve. Men det har det farmasøytiske selskapet OBI Medical fra Hadsund satt seg fore å endre på.

Sammen med en forsker fra Aalborg Universitet har de nemlig utviklet en ny banebrytende teknologi kalt v-TAC®, som bedriften nå er i full gang med å introdusere på det danske markedet, samt flere europeiske markeder.

Den nye teknologien gjør det mulig å beregne arterielle blodgasser i en vanlig blodprøve og er helt kompatibel med sykehusenes eksisterende blodgassutstyr. Teknologien gir åpenbare fordeler for pasientene, og effektiviserer samtidig blodprøvetakingen, slik at klinisk personell vil være i stand til å spare tid og ressurser i dagliglivet.

Plougmann Vingtofts  IPR rådgivere har hjulpet OBI Medical å søke varemerkebeskyttelse  og patent på ideen bak v-TAC®.

Ingen investerer i ubeskyttede idéer

Bjarne Flou, administrerende direktør i selskapet, har alltid vært klar over viktigheten av å sikre produktet og merkevaren mot plagiat, og sa: «Når man som start-up skal tiltrekke seg kapital, er det en forutsetning at ideen og produktet er beskyttet av et patent og/eller varemerkebeskyttelse. Det krever investorer rett og slett. Derfor har det vært viktig for oss at vi har hatt profesjonelle rådgivere med oss under utviklingen av produktet vårt fra begynnelsen. «.

Pengene fra investorene, som bl.a. teller Vækstfonden, Innovationsfonden og Markedsmodningsfonden, har betydd, at OBI Medical har kunnet innlede en kommersiell lansering av sin unike teknologi. Det har vært helt avgjørende, da det har krevd hardt arbeid og store investeringer i å overbevise leger og sykehus om de innlysende fordelene ved produktet

Freedom to operate-undersøkelser skaper økonomisk trygghet og sikkerhet

For å unngå å bruke unødvendige ressurser på å lansere et produkt som allerede er på markedet, investerte OBI Medical i en såkalt freedom to operate-undersøkele, som ble utarbeidet av Plougmann Vingtofts IPR-eksperter. Gjennom undersøkelsen fikk selskapet raskt kartlagt om deres produkt og idé risikerte å krenke andre rettighetshavere: ”Hvis man som bedrift plutselig får en kjemperegning i postkassen, fordi man har krenket en annen rettighetshavers patent eller varemerke, kan det bety et stort økonomisk tilbakesteg, og i verste fall konkurs”, lyder advarselen fra Bjarne Flou.

OBI_Medical-min

Peter Sørensen fra Plougmann Vingtoft, som gir råd til OBI Medical, utdyper:  ”En freedom to operate-analyse handler om å avdekke en risiko for om noe kan gå galt underveis, herunder at konkurrenter sitter med dominerende patentrettigheter på ens eget produkt. Dessverre undersøker en del danske bedrifter ikke om de løper en slik risiko før de starter utviklingen eller markedsføringen av produktet, selv om man kan avdekke i hvertfall noe av risikoen for en rimelig penge, f. eks. ved å undersøke konkurrentenes patenter. ”

Direktøren i OBI Medical har meget store forventinger til de resultater virksomheten kan skape i løpet av 2016. Målet er nemlig at v-TAC® skal tas i bruk på sykehus i Danmark og en rekke øvrige nordeuropeiske land som Tyskland, England og Norge. Og med et patent og en varemerkebeskyttelse i hånden har han nå banet vei for et desidert gjennombrudd på det europeiske kontinentet.

Kontakt oss – så hjelper vi din bedrift med å finne en konkurransedyktig posisjon på markedet.

Ler mer om hvordan vi skaper ny kunnskap og verdi for SMV’er