BREXIT – Hva er konsekvensene for dine IP-rettigheter?

Header bilde: Pixabay.com / Elionas2

På kort sikt er det ikke noen umiddelbare konsekvenser, eller noe dere skal gjøre.

På litt lengre sikt vil alle innehavere av IP rettigheter med interesser i England, selvfølgelig være veldig interessert i svaret på spørsmålet. Som IP rådgivere vil vi følge utviklingen nøye, og informere våre kunder og andre interessenter via vår hjemmeside og sosiale medier.

Følg oss på LinkedIn her og hold deg orientert om konsekvensene.

LES OGSÅ: