Det felles europeiske patentsystemet blir ytterligere forsinket

Header image: Unsplash.com

Av en nyhet offentliggjort 7. juni på hjemmesiden til den felles europeiske patentdomstolen (UPC) fremgår det at:

… den tidligere annonserte datoen for ikrafttredelse av UPC-avtalen, som var satt til desember 2017, ikke kan opprettholdes.

Tidsplanen var basert på en rettidig avslutning av de enkelte lands prosedyrer vedrørende ratifisering av UPC-avtalen og deltakelse i protokollen om foreløpig anvendelse. Særlig det britiske valget i forrige uke har vært en medvirkende årsak til at prosjektet nå blir forsinket.

Status for ratifiseringsprosessen er at minst 13 land må ratifisere før UPC-traktaten kan tre i kraft, herunder Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Tolv land har hittil ratifisert, herunder Frankrike. Derfor vil UPC altså først tre i kraft når Storbritannia og Tyskland har ratifisert.

Vi vil naturligvis fortsette å følge situasjonen nøye, og komme med en oppdatering når det kommer nye kunngjøringer.

Den opprinnelige nyheten fra UPCs nettside kan du se her

LES OGSÅ: Viktig å vite om det europeiske enhetspatentet og den felles europeiske patentdomstolen (UPC)