Epler, pærer og bananer – fra et varemerkeperspektiv

Header bilde: Toni Cuenca / Pexels.com

Apple har et av verdens mest berømte varemerker: et eple med et blad og en manglende bit. Til tross for merkets nærmest ikoniske status kan det allikevel være vanskelig å forsvare det. Under får dere noen eksempler som viser at varemerker kan oppfattes forskjellig.

Et av verdens mest berømte varemerker er Apples velkjente logo. Apple forsvarer naturligvis logoen sin når de vurderer at andre varemerker legger seg for nært opptil den. Dette har resultert i en lang rekke saker om Apple-logoen og dens beskyttelsesomfang.

For kort tid siden ble det søkt om et varemerke med en stilisert bokstav hvor det var tatt en bit av bokstaven og hvor det til og med var et blad, noe som er relativt sjeldent selv for stiliserte bokstaver. Apple sendte en innsigelse til de sveitsiske myndigheter om varemerkekrenkelse, men de sveitsiske myndigheter besluttet at det ikke var risiko for at den stiliserte bokstaven ville bli forvekslet med Apples logo.

Apple gikk på samme måte imot en søknad om varemerket APO som både hadde et blad og en manglende bit. Dette varemerket dekket kameraer og en rekke tjenester knyttet til salg av disse. I dette tilfellet fikk Apple medhold ettersom retten fant at det pågjeldende varemerket var for nært Apples eksisterende varemerke, og varemerkesøknaden til APO ble avvist.

Samme idé? – forskjellige frukter
Den 31. januar 2019 ble en annen sak angående beskyttelsesomfanget til Apples varemerke avgjort i retten. Et firma hadde søkt om et varemerke med en stilisert pære med ordet «Pear» skrevet under. «Pear»-varemerket omfattet datamaskiner og datamaskinrelaterte tjenester. Apple fremsatte innsigelse, og de to partene kjempet inntil saken endte i retten. Retten avgjorde her at Apples egne varemerker ikke ga grunnlag for å forhindre «Pear»-varemerket.

De kreative påfunnene stopper ikke her. Det er etterhvert kommet mange søknader om varemerker med forskjellige frukter som hver især mangler en bit. For et par år siden var det for eksempel et merke med en banan og teksten «Banana Computer» samt et tilsvarende merke med teksten «Banana Mobile» som eieren ville ha registrert som EU-varemerker. Også her la Apple ned innsigelse mot begge varemerkene, men EUIPOs innsigelsesavdeling besluttet at «Banana Computer» og «Banana Mobile» var langt nok fra Apples varemerkerettigheter.

For god ordens skyld vil jeg nevne at Apple anket avgjørelsen. Men grunnet manglende svar hadde EUIPOs innsigelsesavdeling allikevel ikke mulighet til å treffe en annen avgjørelse.

APOs varemerkesøknad ble avvist fordi det var for nært Apples varemerke. «Pear»-varemerket, «Banana Computer» samt «Banana Mobile» ble derimot godkjent da de ifølge innsigelsesavdelingens avgjørelse ikke var til forveksling like Apples varemerke. Foto: EUIPO

Hva ser myndighetene på?
I varemerkekonflikter vil myndighetene vurdere merkenes likheter fra et visuelt, fonetisk og konseptuelt perspektiv. I tillegg vil de vurdere hvorvidt de varene og/eller tjenesteytelsene som er omfattet av de pågjeldende varemerkene er identiske eller lignende. Hvis begge disse kriteriene oppfylles vil man ofte vurdere at det er risiko for at varemerkene kan forveksles.

Velkjente varemerker har bredere beskyttelse. Dette gjelder både med hensyn til graden av likhet mellom varemerket og varene og tjenestene som dekkes av det. Bredere beskyttelse forutsetter at eieren av varemerket påberoper seg at det er snakk om et velkjent varemerke og er i stand til å bevise dette overfor myndighetene. Hvis dette ikke lykkes vil varemerket bli ansett som et vanlig varemerke.

Å være velkjent betyr noe, men ikke alt
I eksemplet med «Pear»-varemerket over hevdet Apple at et av varemerkene deres var velkjent, noe som også ble anerkjent av EUIPOs innsigelsesavdeling og Board of Appeal. Myndighetene vurderte dermed at varemerkene samt varene dekket herav lignet hverandre for mye. Men da den samme saken ble anket til rette ble utfallet et annet og avgjørelsen til Board of Appeal ble annullert.

Hva sier varemerkeekspertene?
Det er viktig å notere seg at selv med et varemerke som har signifikante elementer, kan eieren av dette varemerket ikke være sikker på å ha enerett på ideen bak varemerket. Det er en mengde krav som skal være oppfylt før det blir mulig å forhindre andres varemerker, og disse kravene er ikke alltid like lette å gjennomskue.

Fra tid til annen blir vi spurt om beskyttelsesomfanget til et gitt varemerke. Selvfølgelig kan vi også forutsi dette til en viss grad, men som man kan se i eksemplene over, spesielt i saken om Apple-logoen og «Pear»-logoen, kan varemerker bli oppfattet forskjellig hos forskjellige myndigheter.

Vi anbefaler at du velger varemerket ditt med omhu. Prøv å være så unik som mulig slik at du både kan få varemerket ditt registrert og senere ha muligheten til å forsvare det i en eventuell varemerkekonflikt.

Har du spørsmål angående varemerker? Så er du velkommen til at kontakte våre eksperter.

LES OGSÅ: