Hva betyr BREXIT for din bedrifts patenter og varemerker?

Header bilde: Alexas_Fotos / Pixabay.com

Den 23. juni 2016 besluttet britene å forlate EU etter en folkeavstemning, og dermed gjøre BREXIT til en realitet. Resultatet av avstemningen reiser en rekke spørsmål og sikkert også bekymringer for virksomheter og personer som besitter immaterielle rettigheter i form av bl.a. patenter, varemerker og design. Vi vil nedenfor se på hvilke konsekvenser BREXIT forventes å ha på forskjellige IP-rettigheter her og nå, og på litt lengre sikt. (oppdatert 14. mars 2017)

Europeiske patenter

For ”klassiske” europeiske patenter, dvs. basert på det nåværende europeiske patentsystemet med sentral innlevering og behandling ved Den Europeiske Patentmyndigheten (EPO), etterfulgt av validering i utvalgte europeiske land, vil det ikke være noen endring som følge av at Storbritannia forlater EU. Dette skyldes det faktum at det nåværende europeiske patentsystemet er uavhengig av EU og omfatter både EU- og ikke EU-land.

Enhetspatentet og Den Felles Patentdomstolen (UPC)

Implementeringen av Enhetspatentsystemet og UPC har vært midlertidig avsporet på grunn av Storbritannias Brexit-avstemning, men nå er den på sporet igjen etter meddelelsen i november 2016 fra UK Intellectual Property Office, at Storbritannia – på tross av Brexit – har til hensikt å ratifisere UPC-avtalen og delta i det nye systemet. Hvis alt går etter planen, vil Enhetspatentet og UPC tre i kraft den 1. desember 2017.

Supplerende beskyttelsessertifikater (SPC’er)

Som i andre EU-land, utstedes SPC’er for patenterte farmasøytiske produkter og plantebeskyttelsesmidler i Storbritannia under en EU-forordning, som ikke lenger vil gjelde når Storbritannia forlater EU. For eksisterende SPC’er i Storbritannia forventes det at en ny britisk lovgivning blir vedtatt for å sikre at de fortsatt har virkning når Storbritannia forlater EU. Likeledes forventes det at en ny lovgivning blir vedtatt for å etablere en ny, nasjonal SPC-beskyttelse for Storbritannia, men det er ikke kjent om en slik UK SPC vil tilsvare det nåværende EU SPC-systemet, eller om det vil bli endret.

Varemerker

Når Storbritannia ikke lenger er medlem av EU, vil eksisterende EU-varemerker (EUTM’er) ikke lenger være gyldige i Storbritannia. Det forventes imidlertid at en overgangsordning blir vedtatt for å muliggjøre omdannelse av eksisterende EUTM-rettigheter til tilsvarende nasjonale, britiske varemerkerettigheter. Registrering av varemerker i Storbritannia vil i fremtiden oppnås ved hjelp av nasjonale søknader, og selv om dette er minst et par år fram i tid, bør varemerkeinnehavere med Storbritannia som et viktig marked, allerede nå overveie å inngi både en britisk og en EUTM-søknad for viktige varemerker.

Situasjonen for varemerker kan risikere å bli komplisert av kravene til bruk av varemerket for å unngå risiko for opphevelse. Dette kan virke på to måter, dvs. EUTM’er, som tidligere bare har vært brukt i Storbritannia, vil kunne risikere opphevelse pga. manglende bruk i EU, mens det kan tenkes at omdannelsen av et EUTM til et nasjonalt UK-varemerke, vil kunne kreve bruk av varemerket, eller i det minste en intensjon om å bruke det i Storbritannia.

Design

I likhet med situasjoner for EU-varemerker, vil eksisterende Registered Community Designs (RCD’er), også bortfalle i Storbritannia når det forlater EU. Men igjen, det forventes at en overgangsordning blir vedtatt for å muliggjøre omdannelse av eksisterende RCD’er til tilsvarende nasjonale, britiske designrettigheter.

Konklusjoner

Som det fremgår av det ovenstående, det er fremdeles mange usikkerhetspunkter i forhold til IP-rettigheter etter Brexit, og at dette vil fortsette i ganske lang tid. Vi kommer til å overvåke situasjonen i tiden som kommer, og vi vil komme med relevante oppdateringer i takt med hvordan situasjonen utvikler seg.

LES OGSÅ: Viktig å vite om det europeiske enhetspatentet og den felles europeiske patentdomstolen (UPC)