Informasjon fra Plougmann Vingtoft A/S

Plougmann Vingtofts CEO og CFO Annette Siewert Lindgreen har meddelt styret, at hun ønsker å fratre sin rolle som CEO og fokusere på forretningsutvikling, digitalisering og CFO-rollen. Styret vil gjerne takke Annette for hennes innsats som CEO gjennom flere år og kan glede seg over at Plougmann Vingtofts driftsresultat for 2018 er i en god og positiv utvikling og forventes å bli høyere enn i 2017.

Styret har bedt selskapets nestleder, Finn S. Madsen, om å være konstituert CEO. Finn er utdannet MBA og ingeniør og har arbeidet med IPR-området de siste 13 årene, dels som kunde og dels gjennom styret for Plougmann Vingtoft.

Finn S. Madsen uttaler at han ser frem til samarbeidet med medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Stillingen som CEO forventes besatt i løpet av første halvår av 2019.

Spørsmål kan rettes til:

Styreleder Nina Movin. Mobil +45 51173713
Nestleder i styret og konstituert CEO, Finn S. Madsen. Mobil +45 29621748.

LES OGSÅ: