Ny EPO avgjørelse om prioritet

Header bilde: Epo.org

Den utvidede ankeinstansen hos Den Europeiske Patentdomstolen (EPO), «Enlarged Board of Appeal», har nå kommet med sin fulle skriftlige avgjørelse, G 1/15, vedrørende flere prioriteter og såkalte ”giftige prioritetssøknader” og ”giftige avdelte søknader”. Avgjørelsen gjør det klart at delvise prioriteter skal godkjennes, og at det ikke gjelder noen særlige betingelser eller begrensninger i den forbindelse.

Bakgrunnen for avgjørelsen er en serie tidligere ankesaker, hvor en europeisk patentsøknad eller et patent ble ansett for å mangle nyhet i forhold til sitt eget prioritetsdokument («giftig prioritet»), sin egen avdelte søknad («giftig avdelt søknad») eller sin egen opprinnelige søknad. Disse meget kontroversielle avgjørelsene stammer fra EPOs strenge syn på om en prioritetssøknad og en senere EP-søknad er relatert til «den samme oppfinnelsen», samt en bestemt tolkning av den tidligere EPO avgjørelsen, G2/98.

Et kort eksempel illustrerer problemet: En prioritetssøknad beskriver bare metallet ”kobber”, mens den senere EP-søknaden har krav på ”metall” i sin alminnelighet. Ifølge avgjørelsen om «giftig prioritet», kan offentliggjørelsen av «kobber» i prioritetssøknaden ødelegge nyheten i et krav med en bredere generisk betegnelse for «metall» i EP-søknaden. Dette gjelder hvis EP-kravet ikke er berettiget til en «delvis prioritet» for den del av kravet som vedrører «kobber». Tilsvarende har avgjørelsene om «giftige avdelte søknader» fastslått at etterfølgende offentliggjørelse av en avdelt søknad, som beskriver «kobber», kan ødelegge nyheten av «metall» i den opprinnelige EP-søknaden.
Ifølge G 1/15 skal EP-patentkravet i slike tilfeller, deles i to, hver med sin egen prioritet, dvs. i dette tilfellet «kobber”og ”andre metaller enn kobber”. I dette tilfellet har en del av EP-kravet som dekker kobber rett til prioritet, også hvis «kobber» ikke nevnes uttrykkelig i EP-kravet rettet mot «metall». Det betyr at den offentliggjorte prioritetssøknaden ikke ødelegger nyhet for EP-kravet, da «kobber» har prioritet, og fordi «kobber» (som er beskrevet i prioritetssøknaden) og «andre metaller enn kobber» (den resterende delen av EP-kravet) ikke overlapper.

Dette er en etterlengtet avgjørelse fra EPO etter flere års usikkerhet om emnet.

Les også: Viktig å vite om det europeiske enhetspatentet og den felles europeiske patentdomstolen

Les også: UPC-samarbeidet trer kanskje allerede i kraft i desember 2017