Patenttrender innenfor fornybar energi

Våre IP konsulenter er mer enn bare paragrafmaskiner, som holder seg konstant oppdatert med det som skjer i industrien. I artikkelen under vil vår tekniske ekspert på solenergi, Matteo Biancardo, presentere de siste patenttrendene innenfor fornybar energi.

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. En global adopsjon av klimatiltak og tilpasset teknologi (vanligvis forkortet CCMT) som biodrivstoff, solvarme, vindkraft og solceller er av avgjørende betydning.

Ifølge International Renewable Energy Agency (IRENA)1 er patenter viktige instrumenter for å kartlegge mønstre i fornybar energiteknologi (RETs). I henhold til dette har the World Intellectual Property Organization (WIPO) utført en studie for Cambridge IP, som ble utgitt i juni 2014, som viser interessante patenttrender i CCMTer2

Fra hovedpunktene fra disse studiene, kombinert med andre relevante studier3 om energipatenter, deler vi følgende konklusjoner:

Søknader om patenter innenfor fornybar energi er dominert av Asia
I de siste 30 årene har patentaktiviteten økt innen feltene biodrivstoff, soloppvarming, solceller og vindkraft.

Fra 2006 til 2011 har innovasjon og patentsøknader i de ovennevnte sektorer økt med 24% årlig, og har økt med mer enn den 6% globale gjennomsnittlige økningen i patentinnleveringer. Den høyeste frekvensen av teknologiinvestering er solcellesektoren og topp 20 av teknologieiere er basert i Asia.

Imidlertid er konsentrasjonen av patenter redusert i tre av de fire CCMT-sektorene, noe som reflekterer en sterkere konkurranse mellom aktørene.

Videre viser det en økning i antall patenteiere. Bare vindteknologi har beholdt en tilsvarende patentkonsentrasjon.

Virkningen av offentlig finansiering
I perioden 1974 -20093 har energipatenter hatt en sterk økning, særlig de siste ti årene og spesielt patenter innenfor fornybar energi. Man kunne forvente at dette var på grunn av forskjellige offentlige støtteordninger, initiert som følge av oljekrisen på 1970-tallet. Offentlig finansiering for energi R&D økte imidlertid dramatisk på 1970- og 1980-tallet, men har deretter holdt seg relativt konstant i de etterfølgende år.

Les Matteo Biancardos CV og ta gjerne kontakt med ham på telefon +45 51 22 57 95 eller mab@pv.eu hvis du har spørsmål eller vil vite mer om våre tjenester. Du kan også fylle ut dette kontaktskjemaet og vi vil ta kontakt med deg så snart vi kan.

https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Intellectual_Property_Rights.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/green_tech.html
Bettencourt et al. Plus One, 2013, 8, 10

Les hele artikkelen «Patent Trends In The Renewal Energy Landscape» by Matteo Biancardo her.

LAST NED