Planteforedlere i nok et patent limbo

Header bilde: eduardo_jaeger/Unsplash.com

Planteforedlere har i lang tid opplevd stor usikkerhet vedrørende patentering av sine planter, og nok en gang befinner de seg som en lus mellom to negler.

I 2010 besluttet den Europeiske patentdomstolen (EPO), at patentkrav som vedrører prosesser til fremstilling av planter, skulle unntas fra patentbeskyttelse, såfremt disse prosessene var basert på kjønnet krysning av planter.

Ifølge EPO bør disse prosessene nemlig betraktes som ”overveiende biologiske prosesser”, og de er derfor ikke patenterbare. Det er derimot annerledes dersom prosessene inkluderer et trinn der genetisk materiale aktivt overføres til plantegenomet.

I 2010 var det imidlertid fortsatt uklart for planteforedlere hvorvidt en plante, som er produsert (utelukkende) gjennom en ”overveiende biologisk prosess”, på samme måte skulle være unntatt fra patentbeskyttelse.

I 2015 besluttet EPO at planter produsert gjennom en ”overveiende biologisk prosess”, faktisk er patentbare – i hvert fall i prinsippet.

I desember 2016 kommenterer EPO igjen denne problematikken og de skriver:
«Alle saker som skal behandles ved EPO, og hvor beslutningen avhenger helt og holdent av patenterbarheten av planter eller dyr skapt ved overveiende biologiske prosesser, vil bli holdt ex officio. Dette gjelder tilfeller der gjenstanden for oppfinnelsen er en plante eller et dyr».

Du kan lese hele den offisielle rapporten her

 

Kommentaren er basert på en melding fra EU-kommisjonen, som bemerker at intensjonen i «Biotech Direktivet» (et EU-direktiv fra 1998 om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser), var å utelukke patentering av planter som er opprettet av «vesentlig biologiske prosesser».

Det ser derfor ut til at ”Biotek Direktivet” peker i en retning, mens EPO peker i en annen, når det kommer til patentering av planter produsert ved ”overveiende biologiske prosesser”. Kort sagt betyr det at planteforedlere må legge sin skjebne i EPOs hender, og avvente hvordan domstolen velger å håndtere denne uoverensstemmelsen.

Har du spørsmål vedrørende dette? Da er du velkommen til å kontakte våre eksperter på området: Lasse Ringhofer, Camilla Kiørboe.

Vi vil fortsette å overvåke situasjonen, og holde deg oppdatert her på bloggen.