Plougmann Vingtoft topper IPR rangliste for 8. år på rad

En av de lende IPR tidsskrifter, Managing Intellectual Property, har nettopp offentliggjort sin årlige, nasjonale patentundersøkelse. For 8. år på rad er Plougmann Vingtoft Danmark å finne på den danske ranglistes øverste trinn, som en av bare to danske selskaper i ’Tier 1’.

MIP rangeringen er en stor anerkjennelse avl hele P&V sin organisasjon, samt en understreking av selskapets faglige kompetanse og kunnskap.

I Norge bevarer vi vores plassering i’ Tier 3’, hvilket er flott med tanke på at Plougmann Vingtoft Norge fortsatt er ved å finne sitt fotfeste på det norske marked.

Les mer om Managing Intellectual Property Patent Survey.