Viktige endringer i kinesisk varemerkelovgivning

1. mai 2014 trådte en ny kinesisk varemerkelovgivning i kraft. Dette vil innebære en rekke vesentlige endringer i forhold til beskyttelse av varemerker i Kina, noe norske selskaper som er aktive i Kina må hensynta. Det viktigste er å fokusere på beskyttelse av rettigheter ved å registrere sine varemerker i Kina.

I løpet av de siste årene har Kina gjort mange vesentlige endringer i IP-lovgivningen i og med at landets investeringer i forskning og utviklingen har steget. Når det gjelder varemerkelovgivning er det innført flere endringer, noe det er verdt å merke seg dersom du ønsker å investere i Kina.

En av de største endringene, noe som påvirker varemerkeeiere, er innføringen av mer effektive prosesser for å bevise «ond tro» hvis et varemerke er «stjålet» eller registrert av noen andre enn eieren. Imidlertid er det kinesiske systemet et «førstemann til mølla»-system, noe som betyr at dersom varemerkeeieren ikke kan bevise ond tro fra den kinesiske søkeren, vil førstemann få varemerkerettigheten. I tillegg har det blitt introdusert en regel som hindrer kinesiske varemerkespesialister å sende inn søknader i ond tro. Det er imidlertid verdt å nevne at hvis varemerkeeieren anker en avgjørelse fra varemerkemyndighetene, vil anken ikke ha oppsettende virkning.

Hva vil disse endringene bety i praksis for norske selskaper som er aktive i det kinesiske markedet? Det er foreløpig ikke mulig å kartlegge nøyaktig hvordan norske virksomheter skal forholde seg til den nye lovgivningen. For det første gjenstår det å se hvordan de kinesiske varemerkemyndighetene vil håndtere og tolke reguleringene i praksis og for det andre vil utfallet av lovgivningen trolig medføre både forbedringer og forverringer av rettsstillingen i Kina.

Det viktigste budskapet er at det er viktig å søke varemerkebeskyttelse i Kina på et så tidlig stadium som mulig. Hvis ditt selskap har interesser i Kina, enten i form av produktproduksjon eller salg, er det derfor veldig viktig at du søker beskyttelse av virksomhetens varemerker i Kina.

Vil du vite mer om den nye kinesiske varemerkelovgivningen, ta kontakt med våre varemerkekonsulenter.