Storbritannia tenker å ratifisere UPC

Header bilde: Alexas_Photos/Pixabay.com

UK Intellectual Property Office meddelte for noen dager siden at Storbritannia har tenkt å ratifisere avtalen til implementeringen av enhetspatentet (Unitary Patent), og den felles europeiske patentdomstolen (Unified Patent Court,  UPC). Selv om det fremdeles er en del usikkerhet og mange detaljer som gjenstår, er det i lyset av denne overraskende beskjeden igjen utsikt til at UPC-systemet kan implementeres forholdsvis snart, muligens allerede innen utgangen av 2017. Vi overvåker fortsatt situasjonen, og vil komme med relevante oppdateringer etter hvert som situasjonen utvikler seg.