Brexits effekt på EU-varemerker og -designrettigheter

Den 31. desember utløper overgangsperioden ifm. Brexit. Inntil denne datoen er Storbritannia medlem av EU og dermed dekket av EU-varemerke- og -designsøknader, -designasjoner og -registreringer. Men hva skjer egentlig, når Storbritannia (heretter UK) offisielt går ut av EU?

Registrerte EU-varemerker og –designs inkl. designeringer

Dersom du eier et EU-varemerke eller –design som har status som «registrert» den 1. januar 2021, vil du automatisk få tilsvarende rettigheter i UK. Du skal med andre ord ikke gjøre noe aktivt, heriblant heller ikke betale offisielle gebyrer, for å oppnå rettigheter i UK.

Du skal imidlertid være oppmerksom på at dine rettigheter får et nytt søknadsnummer, og hvoretter de registrerte EU-varemerker eller -designs ikke lengre dekker UK.

EU varemerke- og -designsøknader inkl. designeringer

Dersom du eier et EU-varemerke eller -design som ikke har rukket å bli «registrert» innen 1. januar 2021, så har du ni måneder til å beslutte hvorvidt du ønsker en tilsvarende søknad for UK (med samme søknadsdato som din EU-søknad). Dersom du ønsker en tilsvarende UK-søknad, så må du betale søknadsgebyrer til UK og søknaden vil fremover bli vurdert som en nasjonal UK-søknad.

Fornyelse av registrerte EU-rettigheter inkl. designasjoner

Dersom fornyelsesfristen for dine EU-rettigheter faller før 1. januar 2021, og du velger å fornye dine rettigheter, så vil fornyelsen også gjelde for tilsvarende UK-rettigheter.

Dersom fornyelsesfristen for dine EU-rettigheter faller etter den 1. januar 2021 eller på denne dato, skal EU-rettigheter og UK-rettigheter fornyes separat.

Plougmann Vingtoft tilbyr skreddersydd rådgivning til varemerke- og designkunder. Ta gjerne kontakt med oss, dersom du har spørsmål omkring IP-rettigheter og konsekvensene i forbindelse med Brexit.

LES OGSÅ: