Tre av våre konsulenter er kåret til IP Stars i 2016

Header bilde: Pixabay.com

Nok en gang har Plougmann Vingtoft mottatt anerkjennelse fra den internasjonale rangeringen av Managing Intellectual Property® IP Stars.

Peter Sørensen og Kim Wagner (begge European Patent Attorneys) har sammen med Michael Friis Sørensen, blitt kåret til Patent IP Stars – spesielt innenfor patentstrategi og -rådgivning, samt tvister og innsigelser innenfor patentområdet.

IP-Star-Rosette_cards

Managing Intellectual Property® ble stiftet i 1990 og er den ledende internasjonale kilden til nyheter og analyser innenfor utviklingen av immaterielle rettigheter på verdensbasis.

Undersøkelsen, IP-Stars, som har eksistert siden 2014, foregår over seks måneder og inkluderer elektroniske undersøkelser og personlige intervjuer med bransjekolleger og andre brukere av IPR-systemet. For i det hele tatt å bli inkludert må et firma ha mottatt et betydelig antall anbefalinger fra bransjekolleger og klienter.

Vi gratulerer våre IP Stars for anerkjennelsen de har mottatt i 2016 og som viderefører anerkjennelsen de også fikk i 2014 og 2015.

Gå til vår ekspert siden

LES OGSÅ: Plougmann Vingtoft topper MIP’s patentrankingliste i år igjen