UPC-samarbeidet trer kanskje allerede i kraft i desember 2017

Headerbilde: stux / Pixabay.com

Den forberedende komite under den felles europeiske patentdomstol (Unified Patent Court, UPC) har annonsert, at den nye UPC-avtalen kan tre i kraft allerede i desember 2017.

Et slikt scenarie vil bety, at den såkalte” sunrise period”, som gjør det mulig å fravelge UPC-systemet for eksisterende europeiske patenter, kan begynne i september, hvor etter selve UPC-samarbeidet rulles ut i desember.

Den forberedende komite understreker, at den fremlagte tidsplan er betinget og avhengig av en rekke faktorer, såsom de nødvendige ratifikasjoner av UPC-avtalen.

Angående ratifikasjonen er det på tross av utmeldingen fra UK Intellectual Property Office tilbake i november 2016 om at de ønsker at ratifisere UPC-avtalen, fortsatt usikkert hvilken rolle Storbritannia får i forhold til det kommende UPC-systemet.

Denne usikkerhet skyldes spesielt at britene lener seg mere og mere mot et” hardt Brexit”. Dette kom bl.a. til uttrykk i den britiske statsminister Theresa Mays tale i går hvor hun fremhevet sin intensjon om å gjøre en ende på EU-domstolens makt i Storbritannia, en utmelding som synes uforenelig med et medlemskap av den felles europeiske patentdomstol.

Vi vil fortsatt holde øye med situasjonen og sørge for å oppdatere vår hjemmeside etter hvert som situasjonen utvikler seg

 

LES OGSÅ: Viktig å vite om det europeiske enhetspatentet og den felles europeiske patentdomstolen (UPC)