UPC-samarbeidet utsettes nok en gang

Header image: Reetdachfan/Pixabay.com

Opprinnelig var enhetspatentet (Unitary Patent,UP) og den felles europeiske domstolen (Unified Patent Court, UPC) planlagt å tre i kraft 1. desember 2017. Men på grunn av valget i Storbritannia har oppstarten av UP/UPC blitt forsinket. Etter valget i Storbritannia er den nåværende statusen at «den britiske regjeringen nylig har nedlagt ordre om implementering av protokollen vedrørende Privilegier og Immuniteter i Westminster». Dermed er den britiske regjeringen i ferd med å «signalisere en besluttsomhet og et engasjement i retningen av ratifisering».

UP/UPC trer imidlertid først i kraft når 13 EU-land har ratifisert UPC’en. Dette inkluderer de tre land som har det høyeste antall europeiske patentvalideringen, dvs. Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Slik situasjonen ser ut nå, så har 12 land ratifisert UPC’en, inklusiv Frankrike. Det betyr at systemet vil tre i kraft kort tid etter ratifiseringen av Storbritannia og Tyskland.

Selv om Tyskland tidligere har gitt uttrykk for at de har til hensikt å ratifisere i  nærmeste fremtid, så har situasjonen nå tatt en ny dreining. Det viser seg at en ikke navngitt person har inngitt en klage mot lovforslaget vedrørende den tyske ratifiseringen av UPC’en, og videre har fremsatt en anmodning om preliminære nødforanstaltninger til å suspendere ratifiseringen inntil retten har vurdert sakens realitet. Retten har uformelt informert den tyske forbundspresidenten om dette, noe som er standardprosedyre i Tyskland. Som en konsekvens av dette har forbundspresidenten «besluttet ikke å gå videre med ratifiseringen, før retten har kommet til en beslutning vedrørende anmodningen om preliminære foranstaltninger».

Formannen for den forberedende komité (Preparatory Committee), Alexander Ramsay, nevner at dette vil forsinke starten av UP/UPC og den forberedende arbeidsperioiden (Provisional Application) ytterligere. Ramsay sier sier imidlertid at han nærer håp om at situasjonen i Tyskland vil bli løst relativt raskt, slik at den provisoriske søknaden kan begynne i løpet av høsten, og den såkalte ”sunrise period”, hvor det er mulig å fravelge UPC-systemet, kan gå i gang i begynnelsen av 2018

Les helle uttalelsen fra Alexander Ramsay her

 

LES OGSÅ: Innsigelse ved den Europæiske Patentdomstolen (EPO) – som et proaktivt risikostyringsverktøy

LES OGSÅ: Viktig å vite om det europeiske enhetspatentet og den felles europeiske patentdomstolen (UPC)