Historie

Plougmann Vingtoft så dagens lys i 1967, da Knud Erik Vingtoft og Ole Plougmann sammen kjøpte et lite patentfirma i København.

Ole var kjemiingeniør og gikk etter endt utdannelse rett inn i bransjen, med planer om å revolusjonere patentverdenen. Knud Erik var maskiningeniør og kom inn i bransjen ved en tilfeldighet, da en jobbannonse fanget hans interesse i 1959.

Møtet mellom disse to ble begynnelsen på en virksomhet som siden da har preget utviklingen av patentbransjen i Europa. De to ingeniørenes pionerarbeid innen blant annet bioteknologi og IT ledet raskt etter oppstarten til sterke patentposisjoner for deres kunder, og gjorde navnet Plougmann Vingtoft kjent i bransjen.

De to grunnleggernes interesse for kommersialisering av forskningsresultater gjorde i tillegg virksomheten til en av hovedaktørene i oppbyggingen av bedrifters samarbeid med universiteter og forskere i Danmark og internasjonalt.

Parallellen mellom kunsten, patenter og varemerker

Da Ole Plougmann stiftet Plougmann Vingtoft sammen med Knud Erik Vingtoft, tok han med seg sin lidenskap for moderne kunst inn i virksomheten. For ham representerte kunsten den energi, kreativitet og originalitet som et patent er uttrykk for.

Siden da har kunst, og særlig malerier, vært en integrert del av hverdagen på våre kontorer, og senere ble de en fast del av vår visuelle identitet på brevpapir, visittkort og øvrig materiell.

Særlig en kunstner fanget Ole Plougmanns interesse, nemlig maleren Bjørn Bjørholt. Det utviklet seg til et langt og personlig vennskap mellom de to, med lidenskapen for kunst i bunn.

Interessen for Bjørholts verker har Plougmann Vingtoft holdt fast i, og på alle våre kontorer henger det i dag Bjørnholt-verk, noe som utgjør en vesentlig og naturlig del av vår identitet.