Phone: +45 33 63 93 69
Mobile: +45 51 31 90 12
Email: cki@pv.eu

Camilla Kiørboe jobber med IPR i følgende industrier:

Camilla Kiørboe

European Patent Attorney, CDPA

BSc Agriculture, MSc Biology-Biotechnology

Camilla yter rådgiving om IPR innen biologi, mikrobiologi, akvakultur, bioteknologi samt landbruks- og næringsmiddelvitenskap, herunder fiskeindustri og functional food.

Hun har erfaring med identifisering av oppfinnelser, utarbeidelse og behandling av patentsøknader, Freedom To Operate-analyser samt innsigelser. Videre har hun erfaring med bruk av IPR-analyser som et verktøy for risikostyring og idégenerering i utviklingsprosesser, og hun deltar i rådgiving om IPR-strategi og strukturering av bedrifters IPR-arbeid.

Camilla har avlagt alle eksamener (patent basis, patent utvidet, handelsrett, immaterialrett og immaterialrettslige avtaler) i videreutdanningsprogrammet sertifisert dansk patentagent (CDPA).

Hun holder kurs for kunder som ønsker å utvide kunnskapen om IPR i deres bedrift, og har tidligere undervist i IPR ved Det biovitenskapelige fakultetet for matvarer, veterinærmedisin og naturressurser ved Universitetet i København.