Phone: +34 648 149 527
Email: dlo@pv.eu

David Loretto jobber med IPR i følgende industrier:

David Loretto

US Patent Attorney

PhD Materials Science & Engineering

David har kompetanse innen materialteknologi, spesielt innenfor behandling og karakterisering av elektroniske og strukturelle materialer – områder hvor han har omfattende teknisk og juridisk erfaring.

Han utarbeider patentsøknader og gjennomfører saksbehandling innen en rekke teknologier, særlig innen bearbeiding og karakterisering av elektroniske og strukturelle materialer og ulike aspekter ved fornybar energi. David jobber både med innen- og utenlandske klienter. Han bestod EQE pre-eksamen i mars 2012.

David er autorisert som amerikansk Patent Attorney med betydelig erfaring fra ledende firmaer i New York, med blant annet utarbeidelse og saksbehandling av patentsøknader på vegne av innen- og utenlandske klienter, privat voldgift vedrørende patentinngrep og ugyldighet, og patentrettigheter i føderale domstoler og for den amerikanske International Trade Commission.

Før han ble Patent Attorney jobbet David ved ledende forskningsinstitusjoner som AT & T Bell Laboratories, Lawrence Berkeley Laboratory, Harvard University og Max Planck Institute for Metal Research. Han har også vært «law clerk» for US Court of Appeals for the Third Circuit for Judge (nå Associate Justice) Samuel A. Alito jr.