Phone: +45 33 63 93 67
Mobile: +45 40 56 75 37
Email: jju@pv.eu

Jeannette Justesen

European Patent Attorney

MSc Chemistry & Biotechnology, PhD Cellular & Molecular Biology

Jeanette har bred, teknisk erfaring innen områdene: kjemi, bioteknologi, molekylærbiologi og cellebiologi. Hun har også IP-erfaring innen matvarer, matvareingredienser og næringsmiddelteknologi, samt grenseområdene mellom det biovitenskaplige/medisinske feltet og det mekaniske feltet.

Jeanette har IP-erfaring innen patenterbarhetsvurderinger, freedom-to-operate-analyser, patentovervåkning, krenkelses- og ugyldighetsvurderinger, innsigelser, utarbeidelse og behandling av patentsøknader, samt bruksmodeller og IP-strategi.

Hun er forfatter eller medforfatter til atskillige forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter som omhandler stamceller, aldring, implantater, knokkeldannende celler og fettceller, innen områdene endokrinologi og ortopedi.

Jeanette har arbeidet med IP siden 2007, både som patentkonsulent og i andre IPR-virksomheter, samt som in-house patentmanager i et stort internasjonalt firma.