Phone: 45 33 63 93 00
Email: jzh@pv.eu

Jonas Zoffmann Hustedt

Paralegal Assistant

Law student

Jonas studerer rettsvitenskap og har særlig fokus på immaterielle rettigheter. Utover dette, er Jonas utdannet kontorassistent med fokus innenfor offentlig administrasjon og har arbeidet med IPR i både den offentlige og den private sektor.

Hos Plougmann Vingtoft assisterer Jonas varemerke- og designavdelingens mange klienter med saksarbeid, samt hjelper til med forskjellige juridiske oppgaver.