Phone: +45 33 63 93 13
Mobile: +45 26 15 65 11
Email: kiw@pv.eu

Kim Wagner jobber med IPR i følgende industrier:

Kim Wagner

European Patent Attorney, Partner

Head of Opposition & Litigation, MSc & PhD Chemistry

Kim er ekspert på kjemi, spesielt medisinsk kjemi, farmasøytiske produkter og medisinsk bioteknologi.

Han er leder av Opposition and Litigation-avdelingen i Plougmann Vingtoft og har særlig kunnskap og erfaring i innsigelser, freedom-to-operate, due diligence-analyser og krenkelsessaker.

I tillegg har Kim omfattende erfaring i å representere kunder i innsigelses- og ankesaker ved European Patent Office.

Kim har arbeidet som patentrådgiver siden 1997, blant annet som intern patentrådgiver i Novozymes og Maxygen. Han er også kjent for å være en inspirerende lærer og har også fungert som veileder for danske og norske kandidater som forbereder seg til European Qualifying Examination. I tillegg har Kim undervist i IP rett ved DTU.

Endelig jobber Kim også som sakkyndig i Sø- og Handelsretten, hvor han assisterer retten med tekniske spørsmål i forbindelse med patentsrettssaker.
 

IP Star Rosette IP Star Rosette