Phone: +45 87 32 18 02
Mobile: +45 22 12 42 88
Email: lak@pv.eu

Lars Karnøe

Head of Legal, Attorney-at-Law

European Trademark & Design Attorney

Lars Karnøe leder Plougmann Vingtoft Advokatanpartsselskap (i daglig tale ‘PV Legal’), som siden januar 2018 har inngått et strategisk samarbeid med Plougmann Vingtoft.

Lars er en av Danmarks ledende spesialister innenfor rådgivning og håndheving av immaterialrett, og har over 20 års erfaring i rettsaker vedrørende brudd på IPR-rettigheter for danske og utenlandske klienter.

Lars har også stor erfaring med rådgivning om inngåelse av kommersielt viktige kontrakter og avtaler, f.eks. lisens-, R&D- og/eller samarbeidsavtaler. Dessuten rådgiver han virksomheter i håndtering av eksisterende IPR-porteføljer, samt etablering av nye rettigheter fra en ide oppstår til det ferdige ‘produkt’ står klart på hyllen.

I tillegg har Lars solid kompetanse innen markedsføring og konkurranserett med spesiale innenfor sektorer der spesielle regulatoriske forhold gjør seg gjeldende som bl.a. næringsmiddelindustrien og grenseområdet mellom kosmetikk og legemidler. På området innenfor e-sportslag og utvikling av interaktive spill har Lars også en dyp kunnskap om lovgivning.

Lars er medlem av «Højesteretsskranken» som jobber med å sikre at høyesterettsprosedyren gjennomføres på den beste måten og fungerer også som voldgiftsdommer ved internasjonale instanser som bl.a. behandler klagesaker vedrørende domenenavn på «.eu» og alle generiske toppdomener som f.eks «.com». Til sist må det sies at Lars er en svært erfaren underviser, og han har siden 1998 vært tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor. I tillegg er han forfatter av flere bøker og artikler innenfor immaterialrett.