Phone: +45 33 63 95 03
Mobile: +45 81 44 51 03
Email: lbn@pv.eu

Lasse Bo Nielsen jobber med IPR i følgende industrier:

Lasse Bo Nielsen

Patent Attorney Associate

MSc & PhD Chemistry

Lasse har teknisk ekspertise innenfor organisk kjemi og karakterisering av organiske forbindelser, katalytiske reaksjoner, samt atmosfærisk kjemi & partikkeldannelse.

Som PhD ved DTU Kjemi, ved Danmarks Tekniske Universitet, har Lasse fått god erfaring med organisk kjemi og utførelse av laboratorieeksperimenter. Han studerte den katalytiske deoxydehydreringsreaksjon av oksygenrike forbindelser, gjerne utvunnet fra biomasse eller et restprodukt derav. Han fremstilte forskjellige substrater og katalysatorer til prosessen, og utførte deretter testeksperimenter med henblikk på å undersøke deoxydehydreringen nærmere, og for å optimere på reaksjonsparametrene.

Som MSc ved Kjemisk Institutt, ved Københavns Universitet, har Lasse fått erfaring med atmosfærisk kjemi og partikkeldannelse. Han studerte autoxidationsreaktionerne som er viktige for aldringsprosessen av partiklene i atmosfæren. For det meste var det snakk om computerberegninger på energiprofilen for de foreslåtte reaksjonsveier.

Hos Plougmann Vingtoft er hans arbeid primært å utarbeide patenter, rettsforfølgelser og evalueringer.