Phone: +45 33 63 93 58
Mobile: +45 42 79 51 48
Email: mso@pv.eu

Morten Sode

Patent Attorney Associate

MASt, Physics

Morten Sode har teknisk ekspertise innenfor mekaniske og teknologiske prosesser, med spesialkompetanse i elektronikk, programvare, kvanteteknologi og fysiske prosesser.

I løpet av studiene gjennomførte Morten et forskningsprogram i materialkunnskap ved Agency for Science, Technology and Research i Singapore, som del av high computing-gruppen. I masteroppgaven sin, som var del av graden Master of Advanced Studies ved Cambridge Universitet, fokuserte Morten på ioniseringen av hydrogenatomet ut fra førsteprinsipper.

Morten har erfaring med patenterbarhetsvurderinger, utarbeidelse og gjennomførelse av patentsøknader. I tillegg til dette har han erfaring med analyser av teknologioverføring og planlegging av kommersialiseringsstrategier, både nasjonalt og i EU.

Hos Plougmann Vingtoft gir Morten veiledning om patentering og kommersialisering til alt fra oppstartsbedrifter og internasjonale bedrifter til universitetskunder.
Morten snakker og skriver dansk og engelsk flytende, og har praktisk arbeidserfaring med norsk.