Phone: +47 22 00 74 36
Mobile: +47 95 70 61 34
Email: sts@pv.eu

Stine Sønstebø

Head of Legal (Norway)

Attorney-at-Law, Master of Laws (LLM)

Stine er advokat og er spesialisert innen varemerke-, opphavsrett- (da spesielt IT), domene- , design- og markedsføringsrett, samt generell kontraktsrett.

Videre har Stine erfaring med IP-relaterte (immaterialrett) forhandlinger og prosessoppdrag. Gjennom tidligere internship i Tyskland, studier på Universitetet i Mannheim og gjennom WIPO (en filial av FN) har hun for øvrig også bred internasjonal erfaring med intellectual property rights (IPR).

Stine tilbyr rådgivning innen beskyttelse av IP, IP-strategi, samt forhandlinger og prosessoppdrag. Hun tilbyr også utarbeidelse, gjennomgang og vurdering av generelle selskapsavtaler og kontrakter.