Phone: +45 87 32 18 45
Mobile: +45 40 19 77 54
Email: thn@pv.eu

Thomas Nygaard

European Patent & Design Attorney

MSc Industrial Engineering

Thomas har ekspertise innen områdene elektromekaniske komponenter og systemer, elektronikk og fremstillingsprosesser. Hans hovedfagområder er materialhåndtering og vindturbingeneratorer. I tillegg til dansk snakker Thomas også flytende tysk og engelsk.

Før han begynte i IP-bransjen i 2003, arbeidet Thomas sju år innen industriell produkt- og systemutvikling, fremstilling og kommersialisering. Han yter rådgiving til kunder vedrørende opptreden over for patentmyndigheter samt vedrørende IPR-spørsmål i forbindelse med deres leverandører, partnere, ansatte, kunder og konkurrenter.

Thomas har erfaring med nyhetssøk og patenterbarhetsvurderinger av oppfinnelser, skriving og behandling av patentsøknader, gyldighets- og krenkelsesvurderinger. Han har videre erfaringer med freedom to operate-søk og vurdering samt bistand i forbindelse med håndhevelse av rettigheter, blant annet i rettssaker i ulike land, hovedsakelig i Europa.

IP Star Rosette