Informasjon om behandling av søknader

Ved mottakelse av jobbsøknader behandler Plougmann Vingtoft alle nødvendige personopplysninger, herunder dine kontaktopplysninger, opplysninger om jobberfaring og utdannelse mv., for at vi kan rekruttere nye medarbeidere.

Vær oppmerksom på at din søknad oppbevares av virksomheten i opptil 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet. Dette da vi har en interesse i å kunne kontakte deg igjen, dersom det oppstår et nytt behov eller en endring i forholdene. Vi behandler din søknad i overensstemmelse med personvernforordningen og vi bruker høye standarder av tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å unngå misbruk eller tap av data.

Du kan til enhver tid kontakte oss etter ansettelsesprosessens avslutning og be om at søknaden din slettes.