Tjenester

Rådgivning og sparring innen alle aspekter av patenter, varemerker og design

Vi tilbyr juridisk og teknisk ekspertise og rådgivning på aller høyeste nivå og innenfor alle aspekter av IPR. Det vil si alt fra klassiske tjenester som formulering av patentkrav, innlevering av patentsøknader og varemerkesøknader, designbeskyttelse og IPR-administrasjon, til strategisk rådgivning om hvordan en virksomhet utvikler sin forretning og oppnår konkurransefordeler gjennom å arbeide med sine IP-rettigheter.

Klikk og se våre ulike tjenester og kompetanser nedenfor.