Tjenester

Rådgivning og sparring innen alle aspekter av patenter, varemerker og design

I Plougmann Vingtoft har vi med andre ord en holistisk innfallsvinkel til IPR-rådgivning, og vi assisterer våre kunder i alle aspekter av IPR-forløpet: fra klassiske ytelser, som formulering av patentkrav, varemerkeregistrering, designbeskyttelse og IP-administrasjon, til strategisk rådgivning om hvordan en virksomhet utvikler sin forretning og oppnår konkurransefordeler gjennom arbeidet med sine IPR-rettigheter.

Klikk og se våre ulike tjenester og kompetanse nedenfor.