Industrier

   

Våre IP-konsulenter er alle utdannet på masternivå innen naturvitenskap eller ingeniørfag. Mange har også en doktorgrad, og flertallet har dessuten flere års erfaring med forskning og utvikling fra universiteter og høyskoler samt i industri og næringsliv.

Plougmann Vingtoft har mulighet til å sette sammen ekspertteam med patent- og varemerkespesialister for stort sett alle industrielle segmenter og teknologiske områder.