Informasjon om behandling og beskyttelse av data

Plougmann Vingtoft A/S innsamler, anvender og oppbevarer dine kontaktopplysninger med henblikk på å undersøke muligheten for å inngå en afvale med deg og i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi beskytter de innsamlede opplysninger gjennom organisatoriske og sikkerhetsmessige foranstaltninger, for å forhindre tap eller misbruk av data. Opplysningene slettes etter et år, medmindre du er/blir kunde av huset. Du kan til enhver tid be oss om å slette opplysningene ved å skrive følgende til pv@pv.eu.

Selskapet vil behandle anmodningen etter persondataforordningens regler, og etterkomme denne, dersom det vurderes å være nødvendig.