IPR-administrasjon

Håndtering av frister, saksdokumenter og andre IPR-relaterte oppgaver kan være kompliserte og tidkrevende. Våre koordinatorer håndterer alle områder vedrørende administrasjon av din IPR-portefølje.

Våre team av dyktige IPR-koordinatorer tar seg av korrespondanse med kunder, patent- og varemerkemyndighetene og samarbeidspartnere globalt vedrørende de mange viktige administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med IPR-prosesser.

Våre koordinatorer har mange års erfaring med IPR-administrativt arbeid og håndterer mange IPR-porteføljer for et stort antall kunder.

Våre tjenester innen IPR-administrasjon inkluderer:

  • Administrasjon av lovpålagte frister
  • Innlevering av besvarelser til patent- og varemerkemyndighetene
  • Utarbeidelse av instruksjoner til internasjonale kolleger
  • Utarbeidelse av statusoversikter til kunden og oversikt over årlige omkostninger
  • Øvrige administrative oppgaver i saksbehandlingen i forbindelse med innlevering, prosedering og utstedelse av IP-rettigheter

Outsourcing

Å outsource din IPR-administrasjon betyr kort sagt at du overlater dine administrative IPR oppgaver til våre dyktige koordinatorer og frigjør ressurser til å fokusere på mer strategisk viktige IPR oppgaver.

Vi tilpasser oss fortløpende den kapasitet og den kompetanse du har bruk for. Har du bare bruk for oss en enkelt gang eller i en kort, tidsbegrenset periode, kan vi naturligvis også etablere et ad-hoc basert samarbeid.

EP-validering

Plougmann Vingtoft er Danmarks ledende firma når det gjelder EP-valideringer i Danmark og er garantist for høy kvalitet og kostnadseffektive løsninger til validering av tildelte europeiske patenter.

Våre erfarne patentkoordinatorteam og IPR-rådgivere har bred erfaring både i oversettelser, redigering og korrekturlesing, og leverer alltid oversettelser og komplette nasjonale valideringskrav, nøyaktig og i tide.

Vi tilbyr selvfølgelig også våre kunder i Norge og Sverige, de samme tjenester som i Danmark.

IP Online

Vårt IPR portefølje administrasjonsverktøy «IP Online» gir deg online adgang til alle dine saker. Sakene oppdateres løpende og du har adgang til dine saker 24-timer i døgnet.

Via IP Online kan du:

  • Få oversikt over dine patent- og varemerkefamilier
  • Se dine omkostninger i forhold til budsjett
  • Få innblikk i historikken i sakene og de enkelte dokumenter
  • Få beskjed om tidsfrister og opprette nye
  • Få ut ledelsesrapporter

IPR-vikar

For virksomheter med store IPR porteføljer er tilgjengeligheten til IPR administrativt personell avgjørende. Vi kan tilby IPR vikar, hvor en av våre koordinatorer arbeider hos deg i en periode.

Dette kan for eksempel være i perioder hvor det er ekstra travelt og dere mangler hjelp til å vedlikeholde IP porteføljen.

Se våre teams av IPR-koordinatorer under eksperter og vennligst kontakt oss, hvis du har spørsmål i forbindelse med IPR-administrasjon.