IPR pitstop

Forretningsutvikling for teknologidrevne startups

 

Hvem er vi?

Plougmann Vingtoft (PV) er et av Skandinavias førende rådgivningsvirksomheter innenfor håndtering, beskyttelse og kommersialisering av IPR. Virksomheten inngår i et stort globalt nettverk av private og offentlige samarbeidspartnere, hvilket muliggjør gunstige innovasjons-partnerskap for teknologidrevne startups.

Vi er eksperter i å hjelpe teknologidrevne startups med å planlegge og utvikle deres forretning på et solid fundament av markedsinnsikter og strategisk IPR.

Utvalgte tjenester

 • Kommersiell vurdering av idé og/eller prototype
 • Innblikk i markedsgrunnlag og det første gjennombruddet
 • Rådgivning med fokus på å utvikle startup-virksomheten til en SME
 • Hjelp til å gjøre virksomheten attraktiv overfor investorer
 • Konkurrentanalyser
 • Strategisk rådgivning inkl. muligheter for lisensiering av rettigheter
 • Kartlegging av eksisterende oppfinnelser og patent-litteratur, hvilket bidrar til idéutvikling og innovasjon
 • Sikring av IP-rettigheter (patentering, varemerke- & designbeskyttelse)

Hva omfatter et IPR pitstop?

Et IPR pitstop innebærer et forløp av et kickoff-møte og en oppfølgende økt hvor vi drøfter forretningsplanen deres i forhold til vesentlige problemstillinger, som en teknologibasert startup bør ta stilling til, eksempelvis:

 • Markedsgrunnlag og industrispesifikke barrierer
 • Konkurrenters måte å drive virksomhet – til inspirasjon og strategi
 • Utvikling av teknologi nå og de kommende år
 • Behov for å sikre IP-rettigheter eller inngå partnerskap