Phone: +45 33 63 93 44
Email: ltn@pv.eu

Lisbeth Thue Nielsen

Validation Assistant

Lisbeth har 5 års erfaring med administrasjon av valideringer og relaterte oppgaver, spesielt i Danmark og Norge. Hun har også erfaring med håndtering av valideringer i Holland, Belgia og Luxembourg.

Lisbeth kan derfor tilby stor ekspertise når hun bistår våre kunder med valideringer, håndtering av annuitetsbetalinger og besvarelse av spørsmål i relasjon til disse ytelsene. Hun har videre kunnskap og ferdigheter som sikrer høy kvalitet i valideringsprosessen og i overensstemmelse med de krav og formaliteter som stilles av nasjonale myndigheter.

Utover dette er Lisbeth spesialisert innenfor kundeservice fra ulike stillinger, dvs. at hun har opparbeidet særdeles gode kommunikasjonsevner og forstår hvordan man skal at lette samarbeidet med samarbeidspartnere, agenter og nasjonale myndigheter.

Lisbeth har vært ansatt hos Plougmann Vingtoft siden februar 2018.