Phone: +45 33 63 93 55
Email: rvs@pv.eu

Rikke Vadskjær Severinsen

Patent Paralegal

MA Business Languages, English

Hun arbeider med administrative oppgaver i forbindelse med kunders porteføljer, herunder frister og korrespondanse med agenter og myndigheter.

Hennes klienter er i hovedsak danske og utenlandske industribedrifter. Videre håndterer hun IP Administrasjon gjennom Plougmann Vingtofts IP Online verktøy og IP Administration Service, som lar våre kunder outsource en stor del av sine administrative oppgaver innenfor IPR-feltet.