Internasjonal IPR

I en global forretningsverden har mange virksomheter behov for skreddersydd kommersiell rådgivning og internasjonal IPR-veiledning når de begir seg inn på et nytt marked med en særskilt lovgivning.

Hos Plougmann Vingtoft har vi internasjonalt anerkjente eksperter og et stort nettverk av globale samarbeidspartnere.

Dette gir oss muligheten for å servisere kunder i alle deler av verden både direkte og gjennom internasjonale agenter.

Videre er vi i stand til å servisere våre nasjonale kunder, når de har bruk for rådgivning i spesifikke internasjonale saker.

Ekspertkunnskap om internasjonal IPR

Plougmann Vingtofts stab av rådgivere representerer et bredt kjennskap til internasjonal IPR, og vi huser sertifiserte U.S.-, Japanese- og European Patent Attorneys.
Møt alle våre rådgivere her.

Flere av våre konsulenter er medlem av internasjonale foreninger og deltar i konferanser over hele verden, hvilket bidrar til å vedlikeholde og utvikle et sterkt, internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere.

Følg med på LinkedIn, hvor vi løpende annonserer hvilke arrangementer våre rådgivere deltar i.