Droner

Header bilde: Pixabay.com

Droner er ubemannede luftfartøyer. Opprinnelig var dronen tenkt som en militær teknologi. Men i forbindelse med den reduserte prisen og produktets brukervennlighet blir den nå brukt og utnyttet på flere andre områder.

De siste årene har droner vakt stor interesse på mange områder hvor de tidligere ikke har blitt brukt, for eksempel landskapsarkitektur, vannforvaltning, monitorering av infrastruktur, posttjenester, akutt medisinlevering, kartlegging av jord, sporing av rørledninger, katastrofehjelp, miljøvern osv.

En spesielt trekk ved droner er at de kan styre seg selv og til en viss grad foreta valg. Dronen er derfor en autonom mobilitet. Plougmann Vingtoft har en rekke rådgivere med erfaring innenfor dette fascinerende og eskalerende teknologiske feltet.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer, eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Experts