Phone: +45 33 63 93 27
Mobile: +45 23 48 24 25
Email: pjn@pv.eu

Per Jørgen Nygreen

Senior Patent Attorney, Partner

MSc Engineering, PhD

Per yter rådgivning innenfor områdene programvare, økonomi, mekanikk, væskemekanikk og termodynamikk.

Før Per kom til Plougmann Vingtoft, var han forsker ved von Karman Institute for Fluid Dynamics i Belgia og ved Danmarks Tekniske Universitet.