Phone: +45 33 63 93 27
Mobile: +45 23 48 24 25
Email: pjn@pv.eu

Per Jørgen Nygreen

Senior Patent Attorney, Partner

Head of Technology & Software, MSc Engineering, PhD

Per yter rådgivning innenfor områdene programvare, økonomi, mekanikk, væskemekanikk og termodynamikk.

Før Per kom til Plougmann Vingtoft, var han forsker ved von Karman Institute for Fluid Dynamics i Belgia og ved Danmarks Tekniske Universitet.