Plantebioteknologi

Forsidebilde: Chuttersnap / Unsplash.com

Det er særlige krav til patent på bioteknologiske oppfinnelser, krav som fordrer at man til enhver tid er oppdatert på den særlige europeiske rettspraksis på området.

Plougmann Vingtoft er pionerer innen patentering av bioteknologiske oppfinnelser, og vi trekker på vår årelange erfaring som leverandører av patentrådgivning til den europeiske biotekindustrien.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer om patentering innen plantebioteknologi eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Experts