Phone: +45 33 63 93 09
Mobile: +45 61 26 46 04
Email: lar@pv.eu

Lasse Ringhofer

European Patent Attorney, CDPA, UPC Representative / European Patent Litigator

MSc Biology

Lasse har ekspertise innen nano- og bioteknologi, immunologi, molekylærbiologi, det farmasøytisk området og næringsmiddelvitenskap.

Lasse har en mastergrad i biologi fra Universitetet i København. I tillegg til en solid bakgrunn i bioteknologi, har han mange års erfaring innen det farmasøytisk området – ikke minst på grunn av sitt engasjement i flere nordiske legemiddelrelaterte søksmål, inkludert konfliktsaker basert på både patenter og bruksmønstre.

Før han begynte i Plougmann Vingtoft jobbet Lasse i nesten ni år som patentkonsulent ved en annen stor IPR virksomhet i København. I løpet av denne perioden tilegnet Lasse seg et bredt spekter av IPR kvalifikasjoner inkludert myndighetsbehandling av patent og bruksmodellsøknader, ekspertråd til kunder i forhold til innsigelser og anker for EPO og den danske PTO.

Lasse har dessuten solid kompetanse i å skaffe supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) for kunder innen farmasi- og plantevernmiddelbransjen

Han har fullført CEIPIs kurs om patentsaker i Europa på universitetet i Strasbourg. Han er sertifisert til å føre saker ved den felles europeiske patentdomstolen.

Lasse er en del av Plougmann Vingtofts Japanese desk.