Phone: +45 87 32 18 49
Mobile: +45 51 22 59 86
Email: jal@pv.eu

Jakob Schwalbe Lohmann jobber med IPR i følgende industrier:

Jakob Schwalbe Lohmann

European Patent Attorney

MSc Molecular Biology, PhD Medicine

Før han begynte i Plougmann Vingtoft arbeidet Jakob som post.doc på forskningsprosjekter vedrørende molekylær single-molecule-detection tools innen cancerdiagnostisering og kemoterapi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Universitetet i Århus. Han er medoppfinner på flere patenter for single molecule detection tools.

Jakob har arbeidet med investorer, universiteter, sykehus og kontorer for teknologioverføring over hele Skandinavia innen molekylærbiologi, medisin, matvareteknologi og medisinsk utstyr.

Han er i tillegg en rutinert patentsøknadsanalytiker med erfaring i patenteringsvurderinger, freedom-to-operate-analyser, patentovervåkninger og due diligence-analyser. Videre har Jakob erfaring med å skrive individuelt tilpassede patentsøknader basert på kundens behov.

Jakob har fullført CEIPIs kurs om patentsaker i Europa på universitetet i Strasbourg. Det betyr, at han automatisk er sertifisert til å føre saker ved den felles europeiske patentdomstolen, når den trer i kraft.

Jakobs profesjonelle medlemskap og titler:

  • Rising Star 2019 – Managing IP