Phone: +45 87 32 18 49
Mobile: +45 51 22 59 86
Email: jal@pv.eu

Jakob Schwalbe Lohmann jobber med IPR i følgende industrier:

Jakob Schwalbe Lohmann

European Patent Attorney, UPC Representative / European Patent Litigator

MSc Molecular Biology, PhD Medicine

Jakob har teknisk erfaring innenfor molekylærbiologi, bioteknologi, medisin, landbruks- og matvareteknologi samt proteinteknologi. Han arbeider til daglig med internasjonale selskaper, små- og mellomstore virksomheter, universiteter og sykehus.

Jakob står som medoppfinner på flere patentsøknader og patenter. Han har dessuten utpreget erfaring med patenterbarhetsanalyser og –vurderinger, freedom-to-operate (FTO) analyser, patentovervåkning og due diligence analyser. Dessuten har han erfaring med utarbeidelse og internasjonal administrasjon av patentsøknader.

Han har tidligere arbeidet på forskningsprosjekter vedrørende ”single-molecule-detection tools” ved Institut for sundhedsvidenskab på Aarhus Universitet og har arbeidet spesifikt med DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Jakob har fullført CEIPIs kurs vedr. patentrettssaker i Europa på universitetet i Strasbourg. Han er sertifisert til å føre saker ved den felles europeiske patentdomstolen.

Dessuten er Jakob sertifisert som Qualified Patent Information Professional (QPIP).

Hos Plougmann Vingtoft har Jakob dessuten undersøkt effektiviteten av såkalt third-party observations hos EPO (European Patent Office) og DKPTO (Patent og Varemærkestyrelsen).

IP Star Rosette