Phone: +45 33 63 93 00
Mobile: +45 71 74 27 34
Email: kfy@pv.eu

Karsten Fyhn

Patent Attorney, CDPA

MSc Physics

Karsten har teknisk ekspertise innen programvare, fysikk, mekanikk, optikk og elektroteknikk. Før han påbegynte karrieren i IPR jobbet Karsten med programvareteknikk og -programmering knyttet til embedded software-utvikling.

Karsten har oppnådd tittelen Certificeret Dansk Patentagent (CDPA). Han foretar patentbarhetsvurderinger og gjennomfører utarbeidelse og saksbehandling av patentsøknader. I tillegg til dette jobber han også med innsigelsessaker og gjennomfører patentsøk og -analyser.

Da Karsten ble en del av Plougmann Vingtoft hadde han allerede jobbet i industrien i 13 år som patentkonsulent.

Karsten har en mastergrad i fysikk og har spesialisert seg på overflatefysikk og ellipsometri.